Foto 3

Fasciatherapie is een specialisatie binnen het domein van de kinesitherapie.

Het is een vernieuwende therapie afkomstig uit de osteopathie en werd ontwikkeld door Prof. Dr. Danis Bois, een Frans kinesitherapeut/osteopaat. Fasciatherapie is een zachte, diepgaande en niet-manipulatieve vorm van behandelen.

Het is een behandelingsvorm voor pijn, bewegings- en functioneringsstoornissen van zowel fysieke als psychische aard. Ze slaat een brug tussen de zuiver fysieke en de psychische benadering van klachten. Ze kan zowel invloed uitoefenen op het lichaam, als op het stress regulerend systeem en de pijngewaarwording, de emotionele reacties en het denken. Via aangepaste instructies wordt de patiënt zich bewust van wat er zich afspeelt in zijn lichaam. Hij ervaart en ontdekt nieuwe bewegingspatronen, vergroot zijn bewegingsmogelijkheden, neemt spanningsveranderingen en andere nuttige fysiologische reacties waar. Op deze manier zijn patiënten betrokken bij het voelen van hun eigen lichaam, om terug in contact te komen met hun eigen authentieke persoon en van daaruit opnieuw hun doelstellingen in het leven te bepalen.

Meer informatie over Fasciatherapie: www.fascia.be

Een behandeling fasciatherapie duurt 45 minuten en kan bestaan uit een manuele behandeling, een oefentherapie, een introspectie en een therapeutisch gesprek.