Kinesitherapie staat letterlijk voor “behandeling” (therapie) door “bewegen” (kinesi).

Binnen dit medisch beroep streven we niet alleen naar het verminderen of wegnemen van lichamelijke, structurele, functionele en sociale stoornissen, maar wordt er ook getracht om tot een reëducatie van het bewegingsgedrag te komen. Hierdoor zal de patiënt een betere lichaamshouding aanleren en correcter leren bewegen. Zo bekomen we niet enkel een behandelende, maar ook een preventieve aanpak van de klachten.

Tijdens een kinesitherapiebehandeling kan je rekenen op een individuele sessie van 30 minuten waarbij hoofdzakelijk manuele technieken en actieve oefentherapie wordt gehanteerd.

Toepassingsgebieden:
> Algemene sportletsels
> Spier- en gewrichtsaandoeningen
> Ademhalingsproblemen: chronisch obstructief longlijden, mucoviscidose, bronchitis, e.a.
> Benigne paroxismale positieduizeligheid of vertigo
> Hart- en vaatziekten
> Heractivering bij chronisch vermoeidheidsyndroom, fibromyalgie,
na stress of burn-out
> Nek- en rugschool: hef- en tiltechnieken, ergonomie in de werksituatie,…

Foto 2

Functional training is een sterk gepersonaliseerde aanpak waarbij een complete, doch eenvoudige manier wordt aangewend je lichaam weer in “functionele staat” van bewegen te brengen. Hierbij streven we naar de best mogelijke conditie van het lichaam om zo bij te dragen aan een verbeterde levenskwaliteit.

Door middel van functionele basisbewegingen en klein functioneel oefenmateriaal wordt je lichaam getriggerd op jouw niveau. Belangrijke componenten die hierbij getraind worden zijn spierkracht, uithouding, coördinatie, lenigheid en evenwicht, waar het begrip “fun” centraal staat. Bewegen kan immers eenvoudig, maar vooral leuk zijn.

Toepassingsgebieden:
> Aanzet tot een verantwoorde en actievere levensstijl
> Verantwoord trainen onder medische condities: chronisch vermoeidheidsyndroom, fibromyalgie, burn-out, stress, …
> Recreatieve en topsporters: aanzet naar sport of specifiek sportdoel
> Blessurescreening en preventie