Kinesitherapie staat letterlijk voor “behandeling” (therapie) door “bewegen” (kinesi).

Binnen dit medisch beroep streven we niet alleen naar het verminderen of wegnemen van lichamelijke, structurele, functionele en sociale stoornissen, maar wordt er ook getracht om tot een reëducatie van het bewegingsgedrag te komen. Hierdoor zal de patiënt een betere lichaamshouding aanleren en correcter leren bewegen. Zo bekomen we niet enkel een behandelende, maar ook een preventieve aanpak van de klachten.

Tijdens een kinesitherapiebehandeling kan je rekenen op een individuele sessie van 30 minuten waarbij hoofdzakelijk manuele technieken en actieve oefentherapie wordt gehanteerd.

Toepassingsgebieden:
> Algemene sportletsels
> Spier- en gewrichtsaandoeningen
> Ademhalingsproblemen: chronisch obstructief longlijden, mucoviscidose, bronchitis, e.a.
> Benigne paroxismale positieduizeligheid of vertigo
> Hart- en vaatziekten
> Heractivering bij chronisch vermoeidheidsyndroom, fibromyalgie,
na stress of burn-out
> Nek- en rugschool: hef- en tiltechnieken, ergonomie in de werksituatie,…

Foto 2

Functional training is een sterk gepersonaliseerde aanpak waarbij een complete, doch eenvoudige manier wordt aangewend je lichaam weer in “functionele staat” van bewegen te brengen. Hierbij streven we naar de best mogelijke conditie van het lichaam om zo bij te dragen aan een verbeterde levenskwaliteit.

Door middel van functionele basisbewegingen en klein functioneel oefenmateriaal wordt je lichaam getriggerd op jouw niveau. Belangrijke componenten die hierbij getraind worden zijn spierkracht, uithouding, coördinatie, lenigheid en evenwicht, waar het begrip “fun” centraal staat. Bewegen kan immers eenvoudig, maar vooral leuk zijn.

Toepassingsgebieden:
> Aanzet tot een verantwoorde en actievere levensstijl
> Verantwoord trainen onder medische condities: chronisch vermoeidheidsyndroom, fibromyalgie, burn-out, stress, …
> Recreatieve en topsporters: aanzet naar sport of specifiek sportdoel
> Blessurescreening en preventie

 

Manuele therapie is een Bijzondere Beroepsbekwaamheid binnen de kinesitherapie die zich richt op functioneringsproblemen van patiënten met klachten aan het bewegingsapparaat. Deze klachten kunnen leiden tot beperkingen in activiteiten en kunnen daarmee de gezondheid ongunstig beïnvloeden.

Binnen de manuele therapie wordt de mens holistisch bekeken. Dat betekent dat de patiënt niet alleen benaderd wordt vanuit het fysiek aspect, maar evengoed vanuit het sociaal en psychologisch standpunt. Het biopsychosociaal denken maakt dat de patiënt vanuit een breder kader bekeken worden dan alleen vanuit zijn klachten. Zo zal de therapie een andere invulling krijgen voor een sporter dan voor een persoon waar bureauwerk zijn klachten oproept. De therapie is dan ook op maat van de patiënt en de balans tussen belasting en belastbaarheid wordt hersteld.

De klachten waarmee patiënten naar een manueel therapeut kunnen, zijn gevarieerd. Zowel personen met spiergerelateerde als gewrichtsgerelateerde klachten zijn bij een manueel therapeut aan het juiste adres.
>Wervelkolomproblemen (lage rugpijn, discus hernia, rugoperaties, facetaire problemen,…)
>Nekproblemen
>Peesaandoeningen (kniepeesontsteking, schouderpeesontsteking,…)
>Klachten aan extremiteiten: schouder, elleboog, pols, heup, knie, enkel
>Orthopedische postoperatieve problemen
>Hoofdpijn: migraine, cervicogene hoofdpijn, spanningshoofdpijn, clusterhoofdpijn
>BPPV (benigne paroxysmale positioneringsvertigo): duizeligheid
>Temporomandibulaire problematiek: problemen aan de kaak (tanden klemmen, knarsetanden, klikken van de kaak,…)
>Pijnpathologieën: CRPS (complex regionaal pijnsyndroom), centraal gecentraliseerde pijn,…

De oorzaken van een gestoorde bewegingsvrijheid, pijn en beklemming kunnen door een manueel therapeut worden opgespoord en behandeld.
De behandeling begint steeds met een uitgebreid vraaggesprek en functieonderzoek om het probleem goed in kaart te brengen. De behandeling kan hiertoe specifieker worden ingesteld. Deze is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en hebben tot doel de pijn te verbeteren, de functie te optimaliseren, beperkingen weg te werken en daarmee de levenskwaliteit te verhogen. Hierbij worden verschillende technieken gehanteerd:
>Mobilisaties
>Manipulaties
>Zachte weefseltechnieken
>Triggerpuntbehandeling
>Houdingscorrectie
>Algemene en specifieke oefentherapie
>Educatie & advies