Manuele therapie is een Bijzondere Beroepsbekwaamheid binnen de kinesitherapie die zich richt op functioneringsproblemen van patiënten met klachten aan het bewegingsapparaat. Deze klachten kunnen leiden tot beperkingen in activiteiten en kunnen daarmee de gezondheid ongunstig beïnvloeden.

Binnen de manuele therapie wordt de mens holistisch bekeken. Dat betekent dat de patiënt niet alleen benaderd wordt vanuit het fysiek aspect, maar evengoed vanuit het sociaal en psychologisch standpunt. Het biopsychosociaal denken maakt dat de patiënt vanuit een breder kader bekeken worden dan alleen vanuit zijn klachten. Zo zal de therapie een andere invulling krijgen voor een sporter dan voor een persoon waar bureauwerk zijn klachten oproept. De therapie is dan ook op maat van de patiënt en de balans tussen belasting en belastbaarheid wordt hersteld.

De klachten waarmee patiënten naar een manueel therapeut komen, zijn gevarieerd. Zowel personen met spiergerelateerde als gewrichtsgerelateerde klachten zijn bij een manueel therapeut aan het juiste adres.

>Wervelkolomproblemen (lage rugpijn, discus hernia, rugoperaties, facetaire problemen,…)
>Nekproblemen
>Peesaandoeningen (kniepeesontsteking, schouderpeesontsteking,…)
>Klachten aan extremiteiten: schouder, elleboog, pols, heup, knie, enkel
>Orthopedische postoperatieve problemen
>Hoofdpijn: migraine, cervicogene hoofdpijn, spanningshoofdpijn, clusterhoofdpijn
>BPPV (benigne paroxysmale positioneringsvertigo): duizeligheid
>Temporomandibulaire problematiek: problemen aan de kaak (tanden klemmen, knarsetanden, klikken van de kaak,…)
>Pijnpathologieën: CRPS (complex regionaal pijnsyndroom), centraal gecentraliseerde pijn,…

De oorzaken van een gestoorde bewegingsvrijheid, pijn en beklemming kunnen door een manueel therapeut worden opgespoord en behandeld.
De behandeling begint steeds met een uitgebreid vraaggesprek en functieonderzoek om het probleem goed in kaart te brengen. De behandeling kan hiertoe specifieker worden ingesteld. Deze is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en hebben tot doel de pijn te verbeteren, de functie te optimaliseren, beperkingen weg te werken en daarmee de levenskwaliteit te verhogen. Hierbij worden verschillende technieken gehanteerd:
>Mobilisaties
>Manipulaties
>Zachte weefseltechnieken
>Triggerpuntbehandeling
>Houdingscorrectie
>Algemene en specifieke oefentherapie
>Educatie & advies