Een betere levenskwaliteit maakt vandaag integraal deel uit van de doelstellingen van een behandeling. We kunnen er namelijk niet omheen dat we door een versneld tempo in onze leef- en werkomgeving roofbouw plegen op ons lichaam. Vaak lopen we vast in het maken van keuzes en beslissingen. Er komen soms existentiële levensvragen naar boven. Wie ben ik? Wie wil ik zijn? Welke keuze moet ik maken? Hoe maak ik mijn leven waardevoller?

Het is belangrijk dat de patiënt samen met de therapeut alle aspecten bespreekt die volgens hem zijn levenskwaliteit kunnen verbeteren om samen een haalbaar doel vast te leggen. We proberen samen op zoek te gaan naar een evenwichtige en kwaliteitsvolle behandeling. We maken ruimte voor de spanningen en moeilijkheden die ervaren worden en we leggen de link tussen het fysieke en emotionele lichaam. Op deze manier kan je sneller inzicht krijgen in bepaalde patronen en dieperliggende oorzaken van jouw problematiek worden duidelijker. Deze bewustwording creëert kansen om een nieuw groeiproces in beweging te zetten.