Fasciatherapie, als complementaire zorg, heeft als belangrijk doel het welbevinden van de patiënt te verhogen voor tal van uiteenlopende klachten. De combinatie van fasciatherapie en kinesitherapie schept daarom meer mogelijkheden.

Een betere levenskwaliteit maakt vandaag integraal deel uit van de doelstellingen van een behandeling. We kunnen er namelijk niet omheen dat we door een versneld tempo in onze leef- en werkomgeving vaak roofbouw plegen op ons lichaam.

Het is daarom belangrijk dat de patiënt samen met de therapeut alle aspecten bespreekt die volgens hem zijn levenskwaliteit kunnen verbeteren om samen een haalbaar doel vast te leggen. Op deze manier proberen we dus op zoek te gaan naar een evenwichtig en kwaliteitsvolle behandeling.